Επωνυμία: LEGENDARY WORLD COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. Επωνυμία (ξενόγλωσσα): LEGENDARY WORLD COMPANY SINGLE MEMBER PC

Διακριτικός τίτλος: LEGENDARY WORLD COMPANY Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): LEGENDARY WORLD COMPANY Νομική Μορφή: ΙΚΕ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 151666244000 Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης: 151666244000 Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου: 50879 Επιμελητήριο: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801203720

Κύρια Δραστηριότητα (Κωδικός και Περιγραφή):

• 46211905, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΟΥΤΑΣ, ΛΙΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΝΑΒΗΣ, ΣΙΖΑΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ